Ажлын алба

Баянгол дүүргийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба

Эрх, зүй дотоод хяналтын хэлтэс Захиргаа, зохион байгуулалтын хэлтэс Төсөл хөтөлбөр хамтын ажиллагааны хэлтэс Судалгаа, дүн шинжилгээний хэлтэс Иргэний оролцоо, олон нийттэй харилцах хэлтэс Баянгол дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал дахь Монгол ардын намын бүлгийн ажлын алба Баянгол дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал дахь Ардчилсан намын бүлгийн ажлын алба
Хуваалцах:
© 2021 Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.