НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХОРОО

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХОРОО

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХОРОО Холбогдох чиглэлээр гарсан хөтөлбөр төлөвлөгөө, тогтоол, шийдвэр, бусад эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг хангах, үр дүн, зохион байгуулалтыг дүгнэн мэдээлэх, хянан шалгах.  Эрүүл мэнд Нийгмийн ..

Дэлгэрэнгүй
ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ, ӨРХИЙН ОРЛОГЫГ ДЭМЖИХ ХОРОО

ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ, ӨРХИЙН ОРЛОГЫГ ДЭМЖИХ ХОРОО

ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ, ӨРХИЙН ОРЛОГЫГ ДЭМЖИХ ХОРОО Холбогдох чиглэлээр гарсан хөтөлбөр төлөвлөгөө, тогтоол, шийдвэр, бусад эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг хангах, үр дүн, зохион байгуулалтыг дүгнэн мэдээлэх, хянан шалгах.  Боловсрол, ..

Дэлгэрэнгүй
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ЦАХИМ БОДЛОГЫН ХОРОО

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ЦАХИМ БОДЛОГЫН ХОРОО

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ЦАХИМ БОДЛОГЫН ХОРОО Холбогдох чиглэлээр гарсан хөтөлбөр төлөвлөгөө, тогтоол, шийдвэр, бусад эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг хангах, үр дүн, зохион байгуулалтыг дүгнэн мэдээлэх, хянан шалгах. Нийгмийн ..

Дэлгэрэнгүй
ТӨСӨВ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХОРОО

ТӨСӨВ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХОРОО

ТӨСӨВ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХОРОО Холбогдох чиглэлээр гарсан хөтөлбөр төлөвлөгөө, тогтоол, шийдвэр, бусад эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг хангах, үр дүн, зохион байгуулалтыг дүгнэн мэдээлэх, хянан шалгах; Төсвийн ..

Дэлгэрэнгүй
ДЭД БҮТЭЦ НОГООН ХӨГЖЛИЙН ХОРОО

ДЭД БҮТЭЦ НОГООН ХӨГЖЛИЙН ХОРОО

ДЭД БҮТЭЦ НОГООН ХӨГЖЛИЙН ХОРОО Холбогдох чиглэлээр гарсан хөтөлбөр төлөвлөгөө, тогтоол, шийдвэр, бусад эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг хангах, үр дүн, зохион байгуулалтыг дүгнэн мэдээлэх, хянан шалгах. Газар, түүний ..

Дэлгэрэнгүй