Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

№ Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн Албан тушаал 1 Зөвлөлийн дарга Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга 2 Зөвлөлийн дэд дарга Дүүргийн Засаг дарга 3 Зөвлөлийн нарийн ..

Дэлгэрэнгүй