Тэргүүлэгчдийн тогтоолууд

Төлөөлөгчийн албаны хэвлэмэл хуудасны загвар, хэрэглэх журамыг хүчингүй болгох тухай

Хуваалцах:
© 2021 Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.