Тэргүүлэгчдийн тогтоолууд

Тогтоолын зарим зүйл, заалтыг хүчингүй болгох тухай

Хуваалцах:
© 2021 Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.