Тэргүүлэгчдийн тогтоолууд

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хэсгийн хороог байгуулж, нутаг дэвсгэрийг батлах тухай

Хуваалцах:
© 2021 Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.