Төлөөлөгчдийн мэдээ

Төлөөлөгч Э.Магнайбаяр

Төлөөлөгч Э.Магнайбаяр
Баянгол дүүргийн газар зохион байгуулалтын албаны Энхтөр даргад 23- р хороонд нэг өдөр очиж ажиллаж иргэдэд газрын албанаас мэдээлэл өгөхийг хүслээ.
Ойрын хугацаанд 23- р хороонд газрын алба очиж ажиллахаа илэрхийллээ гэжээ.
Хуваалцах:
© 2021 Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.