Хурлын тогтоолууд

2021 оны Төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай

Хуваалцах:
© 2021 Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.