Хурлын тогтоолууд

Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай

Хуваалцах:
© 2021 Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.