Видео мэдээ

Баянгол дүүргийн ИТХ-ы ажлын албанаас хэрэгжүүлж буй санаачлагууд
© 2021 Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.