Видео мэдээ

Баянгол дүүргийн ИТХ-ы ажлын албанаас хэрэгжүүлж буй санаачлагууд

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ЭЭЛТЭЙ ОРЧИН БҮРДҮҮЛЭХЭД ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАНА

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ЭЭЛТЭЙ ОРЧИН БҮРДҮҮЛЭХЭД ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАНА

Хуваалцах:
© 2021 Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.