Төлөөлөгчдийн мэдээ

Төлөөлөгч Б.Батзориг, Б.Ууганцэцэг

Төлөөлөгч Б.Батзориг, Б.Ууганцэцэг
2021 онд төлөвлөсөн ажлууд маань бодитоор хэрэгжин 8 дугаар хороонд маань бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэж байна.
✔️
9Б байр болон 11 дүгээр байрны гадна фасат дулаалгын ажил
✔️
39 дүгээр байрны дээвэр засварын ажил
✔️
54 дүгээр сургуулийн урд талд байрлах цэцэрлэгт саадны тохижолтын ажил
✔️
12,13 дугаар байрны өмнөх тоглоомын талбайн тохижилтын ажил
Дараа дараагийн ажлуудаа та бүхэндээ тухай бүрт нь мэдээлэл хүргэх болно гэжээ.
Хуваалцах:
© 2021 Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.