Тэргүүлэгчдийн тогтоолууд

Шагналд тодорхойлох тухай

Хуваалцах:
© 2021 Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.