Тэргүүлэгчдийн тогтоолууд

Хороодын хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

Хуваалцах:
© 2021 Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.